SVENSK FOTOGRAF INVALD I PRESTIGEFYLLT SÄLLSKAP

Staffan Widstrand blev förste svenske fotograf som valdes in i International League of Conservation Photographers, en nyligen bildad organisation för fotografer med världsrykte, och som med sitt arbete också verkar för naturskydd. International League of Conservation Photographers, ILCP, grundades vid den 8:e World Wilderness Congress i Anchorage, Alaska, USA, i förra veckan, med stöd av bland andra National Geographic Society, WWF International, Conservation International och industrijätten Cemex. Bland grundarna av den hittills 40-hövdade församlingen kan nämnas legendariska fotografer som Art Wolfe, Tui de Roy, Joel Sartore, Robert Glenn Ketchum, Pete Oxford, Karl Amman, Patricio Robles Gil, Chris Rainier, Gary Braasch, Connie Bransilver, Florian Schultz, Christian Ziegler och Niall Benvie – samtliga uppmärksammade för sin strävan att också använda sin fotografi som verktyg för att värna skyddsvärd natur.

Initiativtagare till ILCP är den Mexico-födda fotografen och naturskyddsentusiasten Cristina Mittermeier:
– ILCP är ett försök att ge både fotografernas och naturskyddarnas arbete större utväxling och effekt, genom att koppla ihop fotograferna direkt med vår generations bästa forskare och naturskyddsorganisationer. Genom att använda sig av hög etisk standard för sitt arbete och sina bilders äkthet, försöker vi också att befästa fotografens trovärdighet som vittnen då vi rapporterar om läget på Jorden för en bredare publik.
I detta syfte har vi också tittat på vad några av Europas mest hängivna naturskyddsfotografer – inklusive Staffan Widstrand, Niall Benvie och Colin Prior – arbetat med, för att se hur vi kan sätta de högsta tänkbara målen för det som ILCP ska arbeta med, fortsätter Cristina Mittermeier.
– Bildens betydelse i naturskyddsarbetet har hittills varit grovt underskattad, menar Staffan Widstrand. – Det är för länge sedan hög tid att forskare, naturskyddare och bildkonstnärer samarbetar i mycket större utsträckning för gemensamma mål.  Trycket på naturens resurser är hårdare än någonsin i historien. För första gången någonsin har ett inflytelserikt internationellt forum skapats för att tätare koppla ihop foto och naturskydd. Självklart är det väldigt kul att bli handplockad och invald i sådant sällskap redan från början. Det blir säkert några till svenska och ett antal europeiska fotografer som kommer att väljas in inom kort. Vad som kan komma ut av ILCP får vi se framöver, men flera stora internationella projekt är redan under skapande tillsammans med dem, bland annat ett i Europa och ett i Asien, avslutar Staffan Widstrand.
 
iLCP
FÖR MER INFORMATION KONTAKTA:
Cristina Mittermeier, CGMittermeier@aol.com
Staffan Widstrand   photo@staffanwidstrand.se
+46-70-657 33 24